KOLING a.d.

Poslovno ime: КOMPANIJA KOLING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU,
INVESTICIJE I INŽENJERING BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Datum osnivanja: 31.10.1991.

Matični broj: 07482230
PIB: 100287145

Sedište

Opština: Beograd-Savski Venac
Mesto: Beograd-Savski Venac
Ulica i broj: Kronštatska 5

Šifra delatonosti: 4120
Naziv delatnosti: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Podaci od značaja za pravni promet

Tekući računi:
105-1211-82
205-2438-49
265110031000096273

Kontakt podaci

Telefon 1: +381 11 3671 809
Telefon 2: +381 11 3671 492
E-mail adresa: kompanija.koling@gmail.com

Zakonski zastupnik

Rajko Milićević
JMBG/Lični broj: 1303948710389
Funkcija: Generalni direktor