Dokumenta

I Izvestaj o sprovodjenju Plana reorganizacije privrednog drustva Koling doo iz Beograda

II Izvestaj o sprovodjenju Plana reorganizacije privrednog drustva Koling doo iz Beograda

III Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

IV Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

V Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

VI Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovodjenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

Redovan godisnji finansijski izvestaj za 2013.

Konsolidovan finansijski izvestaj za 2013.

VII Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovodjenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

VIII Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

IX Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

X Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

XI Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd

XII Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem pripremljenog plana reorganizacije dužnika Kompanije Koling a.d. Beograd